Wedstrijd Ter Rede van Hoorn

Tot 2015 lag langs de Markermeerkust van het Julianapark de prachtige wedstrijdbaan van Hoorn: op de oude Rede van Hoorn. Start en finish lagen op de helft van de wedstrijdbaan voor de kantine van H.V.V. Hollandia.

Vanaf 2015 kende Hoorn twee wedstrijdbanen voor het open-waterzwemmen: de Havenbaan van 1250m in de Hoornse havens en de Zuiderzeebaan van 2500m vanuit de haven de Zuiderzee op. In 2019 is de Zuiderzeebaan gebruikt en in 2020 en 2021 zouden deze plus de Oranjebaan in de haven van Marina Kaap Hoorn gebruikt worden. Helaas was Corona de winnaar van de laatste twee seizoenen. In 2022 eindigt Ter Rede van Hoorn op de locatie en de baan waar het ooit in 2003 was begonnen: de Redebaan bij HVV Hollandia. De zwemmers zijn overal prachtig te volgen door het publiek.

Ter Rede van Hoorn 2014 dag 1

Geschiedenis
Waar de Indiëvaarders uitvoeren om specerijen, vanwaar Jan Pieterszoon Coen vertrok om Batavia te stichten, en de scheepsjongens van schipper Bontekoe hun avonturen toezeilden, daar vindt het jaarlijkse open-water -zwemevenement plaats. Een evenement van de stichting die haar naam heeft ontleend aan de wedstrijdlocatie. Vanaf 2009 kreeg ‘Ter Rede van Hoorn’ ook een internationale status. Van 2015 tot 2020 heeft een replica van de Oost-Indiëvaarder ‘De Halve Maen’ aan de wedstrijdbaan gelegen. Met dit schip voer V.O.C.-schipper Hudson het nieuwe land Amerika binnen, waar nu New York ligt. In 2015 en 2016 is herdacht dat de Hoornse schipper Schouten met zijn V.O.C.-schip De Eendracht Kaap Hoorn rondde in 1616. De buitenste boei van de 10 km lag op de Zuiderzee en heette ‘Kaap Hoorn’: het ronden van deze kaap leverde toen ook geld en roem op.

Wedstrijd en prestatietochten
Tussen de wedstrijdonderdelen worden ook prestatietochten gehouden voor iedereen die wil meegenieten van schoon water in de vrije natuur. Voor deze tochten kan iedereen zich op de wedstrijddag tegen een kleine vergoeding aanmelden.

Herinnering
Voor iedereen is er een herinnering, voor de wedstrijdzwemmers zijn ook medailles en bekers beschikbaar, en voor de winnaars zijn de titels! De prijsuitreikingen zijn tussen de programmaonderdelen door.

Open-waterfeest
Wie denkt het zich te kunnen veroorloven om weg te blijven, mist een open-waterfeest waarop daarna weer een heel jaar gewacht moet worden. De Stichting O.W.Z. Ter Rede van Hoorn (organisatie) heet iedereen daarom graag welkom. De toegang tot de wedstrijdlocatie is gratis!

Ter Rede van Hoorn 2015

Ter Rede van Hoorn 2017