Organisatie

Ter Rede van Hoorn 2013

Ter Rede van Hoorn 2013

De Stichting ‘Ter Rede van Hoorn’ is in 2005 opgericht. In 2003 en 2004 werden in Hoorn ook al open-water -zwemwedstrijden georganiseerd door Zwemvereniging Hoorn, onder dezelfde naam: ‘Ter Rede van Hoorn’.

De voorzitter en de penningmeester van Z.V.Hoorn, Hans Beenker en Antoine Reijns, zagen in 2004 in het loskoppelen van de open-waterwedstrijd van de vereniging belangrijke voordelen. De wedstrijd onderbrengen in een stichting zou voor de vereniging minder riskant zijn, en meer mogelijkheden bieden voor professionalisering.

Bij de oprichting van de Stichting ‘Ter Rede van Hoorn’ werden aan de wedstrijd in 2005 voor de eerste keer de Open Nederlandse Kampioenschappen toegevoegd. De organisatie kreeg in 2006 deze O.N.K. opnieuw door de KNZB toegewezen.

Vanaf 2009 werd ook een internationaal onderdeel aan het programma toegevoegd: de LEN -cup over 10 km, met in 2011 zelfs de finale van deze Europacup. In 2010 wees de LEN (de Europese zwembond) de Europese Jeugdkampioenschappen aan Hoorn toe. In 2016 organiseerde Hoorn zelfs de Europese Kampioenschappen Open Water Zwemmen en de Wereld Jeugd Kampioenschappen.

Samenwerking
De organisatie maakt deel uit van een samenwerkingsverband in de Regio MidWest van de KNZB. Dit verband werkt nauw samen bij de organisatie van open-waterwedstrijden in deze regio. Deze organisaties zijn:

  • OEZA-Heemskerk (Bosbaan Amsterdam);
  • Het Y-Amsterdam (Gaasperplas Amsterdam);
  • Oude Veer (Anna Paulowna);
  • DES-Den Haag (Medemblik).

Portefeuilles
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester, en twee andere bestuursleden. De organisatie is verdeeld over een aantal portefeuilles.

Over de inhoud en de voortgang van de werkzaamheden wordt maandelijks vergaderd. Het bestuur en de betrokken portefeuillehouders nemen deel aan de vergaderingen, die worden belegd in drie overlegteams.