Inschrijven?

Ter Rede van Hoorn 2013

Ter Rede van Hoorn 2013

Voor de inschrijvingen bij het zwemevenement  ‘Ter Rede van Hoorn’  gelden de volgende regels.

* Voor de ‘gewone’ wedstrijdnummers moeten de wedstrijdzwemmers met een startvergunning van de KNZB zich via hun vereniging inschrijven, bij voorkeur via Olowis, vóór dinsdag 14 juni om 23.59 uur. Voor 17 juni moeten de kosten zijn overgeschreven op IBAN: NL24 ING B000 4586039 van ‘Ter Rede van Hoorn’.

* NTB –leden met een Atletenlicentie kunnen zich onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld, inschrijven. Zij hebben wel een startvergunning nodig, die zij bij het NTB –bondsbureau zonder kosten kunnen aanvragen.

* NTB –leden zonder Atletenlicentie kunnen een dag-startvergunning voor een klein bedrag aanvragen bij het NTB –bondsbureau. Zij kunnen zich ook inschrijven onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

* Voor de prestatietochten kan iedereen met een zwemdiploma B zich inschrijven tot een kwartier voor aanvang bij de inschrijfkraam op de wedstrijdlocatie.

* Alle niet-KNZB-leden ondertekenen bij de inschrijving een MidWest-verklaring.

* Deelnemers van de borstcrawltrainingen van ‘Ter Rede van Hoorn’ en deelnemers van de Ironman 2022 kunnen zich via info@terredevanhoorn.nl inschrijven vóór dinsdag 14 juni om 23.59 uur. Vóór 17 juni moeten de kosten (€ 10,00) zijn overgeschreven op IBAN: NL24 ING B000 4586039 van ‘Ter Rede van Hoorn’.