Locatie, wedstrijdbanen en terreinindeling 2020

Voor de wedstrijden van ‘Ter Rede van Hoorn’ wordt de Zuiderzeebaan (3,5 km) en een deel ervan, de ‘binnenbaan’ (1 km), gebruikt. In deze banen liggen verschillende gekleurde boeien die de tussenafstanden markeren.

Zuiderzeebaan 2020