Unicef en water

Water, zonder water geen leven. Maar water kan ook een vijand zijn, zowel bij te veel water als bij te weinig water. Neem de gevolgen van El Niño in Afrika. Kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zijn extra kwetsbaar. In de landen Malawi, Swaziland en Zimbabwe is de noodtoestand uitgeroepen.
Ethiopië heeft te maken met de grootste droogteperiode in 50 jaar. Hulporganisaties, waaronder UNICEF, waarschuwen dat aanhoudende droogte ongeveer 10,2 miljoen mensen in Ethiopië bedreigt. Samen met de overheid werkt UNICEF om waterbronnen en -pompen te repareren of te installeren. In een aantal gebieden waar geen grondwater meer is levert UNICEF water met trucks. U kunt meehelpen door in het mooie water van Hoorn gesponsord te zwemmen waarbij de opbrengst voor Unicef is.

De prioriteiten van Unicef zijn samengevat geformuleerd als: Elk kind moet gezond kunnen opgroeien, met aandacht en zorg, met schoon drinkwater en goede voeding, beschermd tegen gevaarlijke ziektes. Ook moet elk kind naar school kunnen en kunnen rekenen op bescherming tegen gevaar, geweld en uitbuiting. Vooral in noodhulpsituaties.

UNICEF Nederland ondersteunt momenteel programma’s op het gebied van water, sanitatie en hygiëne in Sierra Leone, Burundi, Nepal, Mozambique, Kenia, Ghana en Suriname.

Kinderen hebben schoon drinkwater en toegang tot sanitaire voorzieningen (WASH) nodig. Water is de essentie van het leven, het is een basisrecht.
Veel gebieden op aarde hebben te weinig water of is het water vies. Ook bestaat een groot gebrek aan goede sanitaire voorzieningen en leven veel kinderen in onhygiënische omstandigheden. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van deze kinderen. Het leidt tot infecties en diarree en dit kan ondervoeding versterken of zelfs veroorzaken. Water en hygiëne zijn essentieel voor de gezondheid, het welzijn en de kracht van individuen, gezinnen en de gemeenschap in zijn geheel. Toegang tot en gebruik van schoon drinkwater en hygiëne voor iedereen is dan ook niet voor niks een van de zeven focusgebieden van UNICEF.

Waterfeiten
In vergelijking met vorig jaar zijn vrijwel over de hele linie de cijfers over beschikbaarheid van schoon drinkwater en toegang tot sanitaire voorzieningen verbeterd. Toch zijn ook de laatste cijfers nog steeds indrukwekkend zorgelijk. Hieronder volgen de laatst bekende cijfers:

 • Sinds 1990 kregen 2,3 miljard mensen toegang tot schoon drinkwater, maar nog steeds vallen 663 miljoen mensen wat dit betreft buiten de boot.
 • Schoon drinkwater raakt vaak toch weer vervuild voordat het wordt geconsumeerd. 1,8 miljoen mensen gebruiken drinkwater dat besmet is met de bacterie colli. Hygiëne voor de opslag en omgang met water moet dus nog verbeteren.
 • Mede dankzij de Millenniumdoelen is de toegang tot en het gebruik van water een basisrecht, waarin de wereld moet investeren.
 • 2,4 miljard mensen beschikken nog niet over hygiënische toiletten. Dat is een op de drie mensen wereldwijd. Het merendeel van hen leeft op het platteland, maar in steden neemt het aantal mensen zonder toilet sterk toe.
 • 950 miljoen mensen doen hun behoefte nog steeds in de openlucht. Dit werkt de verspreiding van ziektes in de hand.
 • Door de trage vooruitgang in met name de toiletvoorzieningen, halen 69 landen het Millenniumdoel voor de verbetering van toiletgebruik (nog) niet.
 • In 2014 overleden per dag 1450 kinderen jonger dan 5 jaar aan de gevolgen van diarree. 58 procent van de sterfgevallen was direct het gevolg van diarree door vuil drinkwater, slechte sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne.
 • 161 miljoen kinderen zijn chronisch ondervoed. Dit wordt mede veroorzaakt door gebrekkige hygiënische leefomstandigheden, vervuild drinkwater en het ontbreken van toiletten.
 • Armoede vormt een belangrijke barrière voor goede hygiënische omstandigheden. Ongelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen zorgt dat ook in minder arme landen velen geen goede voorzieningen hebben.
 • In 2012 investeerden overheden en andere partijen bijna 11 miljard dollar in water en sanitatie. Dat is bijna het dubbele in vergelijking met 2002.
 • De economische kosten die voortkomen uit het gebrek aan schoon water en toiletvoorzieningen bedragen 260 miljard dollar per jaar (extra zorgkosten en verlies aan productiviteit).

Wat heeft Unicef bereikt op het gebied van schoon water en toegang tot sanitaire voorzieningen?

 • Unicef is in 35 landen actief met programma’s voor water, sanitatie en hygiëne.
 • Alleen al in 2014 kregen 13,8 miljoen mensen toegang tot schoon drinkwater.
 • 11,3 miljoen mensen kregen toegang tot toiletten.
 • 097 dorpen zworen het poepen in het openbaar af.
 • 596 scholen en 1.203 gezondheidscentra hebben drinkwater en toiletten.

72 landen verkeerden in 2014 in een noodsituatie. UNICEF verleende daarbij de volgende noodhulp:

 • 18 miljoen mensen kregen schoon drinkwater.
 • 4,4 miljoen mensen kregen toegang tot toiletten.
 • 13 miljoen mensen kregen voorzieningen om hun handen te wassen.
 • 3,1 miljoen kinderen kregen water en toiletten op tijdelijke scholen.
 • 1,7 miljoen vrouwen en meisjes zijn voorzien van maandverband en hygiëne kits.

Unicef